İlaç ve Sağlık Etiketleri
İlaç ve sağlık sektöründe kullanılacak etiketlerde ürünün adı, içeriği, kullanımı ve kullanıma yönelik kısıtlamalar, uyarılar detaylı olarak yer almalıdır. İlaçların depolama ve sevkiyat aşamasında etiketlerin okunabilir ve deforme olmaması gerekmektedir. Bu nedenle kullanılacak malzeme ve baskı kalitesine dikkat edilmelidir. İlaç etiketlerinin üzerindeki bilgiler tüketiciyi direk bilgilendirmeye yönelik sağlıkla ilgili veriler içerdiği için etiketlerin mükemmel ve hatasız bir şekilde üretilip müşterilerle sunulması gerekir. Bu hususları sunabilecek yeterlilik, yetkinlik ve kapasite bünyemizde mevcuttur.